Teamet

Teamet

Hvem er Gonio VR?

Gonio VR blev skabt på baggrund af, at Jesper Aggergaard, efter mange år som fysioterapeut og indehaver af en fysioterapeutklink, så at der var en tilbagevende problematik ved genoptræning. Mange patienters motivation for, at udføre genoptræningsøvelser var faldende, da genoptræning ofte er en lang proces. Derved faldt mange patienter ude af forløbet og havde varige mén, som gjorder at de startede forløbet op igen senere eller fik flere skader. Derudover var en problemstilling for fysioterapeuterne at måle patientens progression, hvilket både var et demotiverende element for begge parter. Med denne viden kontaktede Jesper, Ege Jespersen, som er indehaver af den strategiske designvirksomhed Åte VR, med visionen om at revolutionere genoptræning. Ege Jespersen så en klar værdi i denne vision, og derved gik de sammen om, at danne Gonio VR.

Teamet bag Gonio VR består af et udviklerhold og en praktiserende fysioterapeut. Vi arbejder med ‘participatory design’ tilgangen, hvilket betyder, at der foregår et tæt samarbejde mellem os som udviklere, patienterne og terapeuterne som bruger programmet. Med denne synergi kan vi skabe den bedste oplevelse og værdi, for både terapeuter og patienter.

Vision og værdier


Gonio VR vil revolutionere måden hvorpå vi genoptræner samt træner.

Gennem Virtual Reality vil vi gøre det sjovere, at genoptræne hos fysioterapeuten. Vi vil sætte alt det kedelige og rutineprægede ved genoptræning, på autopilot, og lette rejsen for både patient og terapeut. På den måde kan der fokuseres på det, som er aller vigtigst, nemlig den personlige kontakt i et genoptræningsforløb.

Gonio VR skaber værdi for både patienten og terapeuten gennem:

  • så let og præcis måling af smerte og ledbevægelighed som muligt
  • nemmere håndtering af flere patienter på en gang
  • at gøre genoptræningsøvelser til en leg i stedet for en kedelig rutine
  • at få genoptræningsøvelser til automatisk at tilpasse sig patients niveau
  • at patienten selvstændigt kan brug Gonio VR efter første session
  • forøgning af patienternes motivation for genoptræning
  • at give terapeuter evnen til at skabe bedre og hurtigere outcomes
  • at gøre Gonio VR til et billigt alternativ ift. andre genoptræningsmaskiner.
Fysioterapeutisk Virtual Reality - Gonio VR Teamet
Fysioterapeutisk Virtual Reality - Gonio VR Teamet
Fysioterapeutisk Virtual Reality - Teknologiske Institut Teamet
Fysioterapeutisk Virtual Reality - Accelerace Teamet
Fysioterapeutisk Virtual Reality - Aarhus Universitet Teamet

Teamet

Fysioterapeutisk Virtual Reality - Teamet Ege Jespersen

Ege

CO-FOUNDER
/DESIGNER

Fysioterapeutisk Virtual Reality - Teamet Samuel Jessen

Samuel

PARTNER
/UDVIKLER

Fysioterapeutisk Virtual Reality - Teamet Jesper Aggergaard

Jesper

CO-FOUNDER & CEO
/FYSIOTERAPEUT